HULP DIE AANKOMT
Stichting Werkgroep Albanië Vriezenveen » Diakoniecollecte 25 april

Zeker nu de laatste jaren de economie in het noorden rond Tirana verbeterd, waardoor de prijzen van de eerste levensbehoeften sterk zijn gestegen.

Door het lage inkomen van de mensen die niet mee profiteren, en dat is ca. tweederde van de bevolking, neemt de armoede met sprongen toe. Dit is zeker het geval in het zuiden van Albanie, wat als een tweederangs gebied wordt beschouwt.
De werkgroep probeert in de eerste levensbehoefte te voorzien. Daartoe heeft zij voor dit jaar een grote voedselpakket aktie opgezet. Dit gebeurde altijd al op kleine schaal, maar voor dit jaar zijn de transporten verminderd, waardoor meer geld vrij komt voor eten, kleding en onderdak.

Sinds vier jaar bestaat er een dagopvang voor gehandicapten, waar ongeveer 20 mensen uit de omgeving een zinvolle dagbesteding krijgen. De werkgroep voorziet voor een deel in het onderhouden hiervan, door het financieren van het dagelijks transport en het eten.
Door de werkgroep worden vele scholen in de omliggende bergdorpen voorzien van goede schoolmeubels.

De werkgroep bestaat volledig uit vrijwilligers die d.m.v. activiteiten, geld inzamelen om goederen transporten naar Albanië te realiseren. Daarnaast mag de werkgroep zich verheugen in een groot aantal giften.
Jaarlijks staat de werkgroep op enkele rommelmarkten in Vriezenveen en Den Ham. Worden op oudejaarsdag oliebollen en appelflappen verkocht en er worden kerststukjes gemaakt die in de Peddemors boerderij verkocht worden.

De goederen, waaronder kleding, gebruikt en nieuw, matrassen, schoolspullen, zoals schrijfgerei, schriften en schoolmeubilair, incontinentiemateriaal, dekens en ziekenhuisbedden, worden door vele inwoners, in en buiten Vriezenveen afgegeven bij de inzameladressen en verzameld in een loods in Vriezenveen. Meerdere keren per jaar kan hierdoor, tegen betaling van de vrachtkosten, een volle vrachtwagen vertrekken. Hierbij worden de laatste jaren vrachtwagens uit Albanië zelf ingezet, die een vracht naar Duitsland of Nederland brengen en zo een retourvracht naar Albanië hebben.

De werkgroep hecht grote waarde aan controle op de humanitaire transporten en de besteding van de goederen. Alles wordt in natura verstrekt, omdat het een zeer corrupt land is. Daardoor komt het ook op de plaats waar het hoort. Vandaar ook onze slogan : HULP DIE AANKOMT! 
 

Terug naar 2010 ---->