HULP DIE AANKOMT

De oude, veel te kleine pomp. Deze sloeg na ca. 2 uur pompen steeds af, doordat alles te heet werd. De capaciteit was een derde van de nieuwe pomp.

Start Projecten in regio Tepelene

 

Drie leden van de werkgroep Albanie hebben van 18 september tot en met 27 september  de regio Tepelene bezocht om de voortgang van de projecten te controleren. Deze projecten omvatten de school in Veliqot en Mezhgoran (zie foto's project school in het hoofdmenu) en de loopbrug over de Vjosa (zie foto's project brug in het hoofdmenu).

Daarnaast is de geleverde waterpomp voor het dorp Dukaj bezocht. Hierbij werd een groot lek in de afsluiter geconstateerd. De vorige pomp leverde de helft van de waterdruk , waardoor de rubbers van de afsluiter het hebben begeven. Ook zit er geen variabele behoefte regelaar op. Vrijdag zijn we bij het gemeentebestuur geweest om eea aan te kaarten. Zij waren zelfs niet op de hoogte gebracht !!!! van dit mankement.

Het onderhoud van de brug is besproken in Ferme, een dorp over de brug. Er moet een nieuwe plank aangebracht worden, omdat deze net iets te hoog ligt, worden de randen door de hoeven van de ezels extra zwaar beschadigd. ook is een metalen ligger gebroken, die gelast moet worden. Er is nogmaals het verzoek bij de betreffende dorpen over de rivier neergelegd, om dit onderhoud preventief aan te pakken, en niet te wachten tot van alles kapot en onbruikbaar raakt. De verantwoordelijkheid van het onderhoud ligt nu bij hen !!!

We hebben 3 scholen bezocht , die allen voorzien zijn van het geleverde meubilair. zie foto's

Vrijdagmiddag is er een gesprek geweest met de plaatselijke wethouder inzake de te ondernemen projecten:

We hebben de mogelijkheden besproken die er zijn om goederen in te voeren, vanwege de aanwezigheid van Engelse douaniers, ivm de corruptie bestrijding. Bij vervolgvrachten dient een verdere specificatie toegevoegd te worden, voor wie de goederen zijn bestemd en een betere overzichtslijst van de goederen. Bij vervolg projecten hebben we nog steeds de vrije hand om eea zelf aan te sturen, maar het gemeentebestuur wil vooraf geinformeerd worden over het te ondernemen project. Hierbij worden ook van hun kant prioriteiten aangegeven, zodat we de juiste keuze kunnen maken in het algemeen belang. Onderling worden mailadressen uitgewisseld.

 

 FOTO 's VAN DE REIS