HULP DIE AANKOMT
Stichting Werkgroep Albanië Vriezenveen » Rabo Cooperatiefonds 2009

 

Terug naar Rabo Projectenfonds --->                                                                                                                                               

 

 

                         WERKGROEP ALBANIË                               

                                       Van stichting Hulp Vervolgde Christenen

                                                         20 MEI 2009

 

 Wie zijn wij: 

Werkgroep Albanië al 15 jaar actief in het zuidelijke deel van Albanië. Zij bestaat volledig uit vrijwilligers die d.m.v. activiteiten, geld inzamelen om goederen transporten naar Albanië te realiseren. Ook komt een collecte van de kerk ten goede aan de werkgroep. Daarnaast mag de werkgroep zich verheugen in een groot aantal giften.

Jaarlijks staat de werkgroep op enkele rommelmarkten in Vriezenveen en Den Ham. Worden op oudejaarsdag oliebollen en appelflappen verkocht en er worden kerststukjes gemaakt die in de Peddemors boerderij verkocht worden.

De goederen, waaronder kleding, gebruikt en nieuw, matrassen, ledikanten, rolstoelen, schoolspullen, zoals schrijfgerei, schriften en schoolmeubilair, incontinentiemateriaal, dekens en ziekenhuisbedden, worden door vele inwoners, in en buiten Vriezenveen afgegeven bij de inzameladressen en verzameld in een loods in Vriezenveen.

Alle spullen worden gesorteerd en door een kleine groep mensen verpakt in dozen en zakken.

Meerdere keren per jaar kan hierdoor, tegen betaling van de vrachtkosten, een volle vrachtwagen vertrekken. Hierbij worden de laatste jaren vrachtwagens uit Albanië zelf ingezet, die een vracht naar Duitsland of Nederland brengen en zo een retourvracht naar Albanië hebben.

 Deze goederen komen ten goede aan mensen in, en in de omgeving van Tepelenë, een plaats onderin Albanië. Er is daar een contact persoon die ter plaatse, in overleg, de verdeling regelt.

Zijn naam is Gjon Dervishi. Hij beheert tevens een dagopvang tehuis voor gehandicapten, voor ca. 20 personen, die mede door hulp uit Nederland draaiende wordt gehouden. De naam van het tehuis is: DORA E NGROTHE, wat betekend: ‘de beschermende hand’.

Op dit moment is bekend geworden, dat de regering een tweede tehuis voor dagopvang van gehandicapte weeskinderen en ouderen ter beschikking heeft gesteld in de plaats Gjirokastër, voor ca 20-25 kinderen en 15 alleenstaande ouderen. Het is nog een kaal gebouw waar alle spullen nog voor bijeen gebracht moeten worden. De werkgroep is heel blij met deze ontwikkeling vanuit de regering.

Er worden, met geld van de werkgroep, ter plaatse voedselpakketten gekocht in samenwerking met de plaatselijke overheid en uitgedeeld. Meerdere scholen in de omgeving van Tepelenë, nml. Dukaj, Kalivaç en Memaliaj kregen in 2008 schoolmeubilair en schrijfwaren, en werden de schoolborden met bordenzwart overgeschilderd.

Ook is er een kleding winkeltje opgezet met behulp van de werkgroep. Dit is officieel via een notaris geregeld, waarbij de opbrengst geheel naar het tehuis voor de dagopvang van de gehandicapten gaat. Hier wordt dan weer voedsel van gekocht en voor een deel de begeleidsters en schoonmaaksters van betaald.

Aardig om te vermelden is het inzetten van een plaatselijke loodgieter in Tepelenë voor het maken van uitloopgootbakken voor de Westerkerk in Vriezenveen.

Daarnaast gaan ook een of twee keer per jaar enkele vrijwilligers naar Albanië toe, om erop toe te zien, dat alles op de plaats van bestemming komt. Hierbij worden ook adressen bezocht met specifieke problemen. Zoals gehandicapte kinderen en zieken. Er wordt een tehuis voor weeskinderen, een bejaardentehuis en een ziekenhuis bezocht. In het weeshuis wonen kinderen die vlak na de geboorte verlaten zijn door de moeder. Er zijn hier ook contacten gelegd met een werkgroep uit Zutphen die het weeshuis beheren. Dit weeshuis wordt volledig gesponsord door Nederlandse en Engelse sponsors.

 

 Kwaliteit:

 Werkgroep Albanië werkt onder de vlag van de Stichting Hulp Vervolgde Christenen. Op deze manier krijgt de werkgroep officiële papieren voor transporten, waardoor toegang tot het land eenvoudiger wordt. Tevens zijn hierdoor giften aftrekbaar omdat de Stichting HVC aangemerkt is als ANBI-instelling.

Resultaten:

             Zoals ook in het bovenstaande al omschreven, zijn de afgelopen jaren gunstige resultaten geboekt, die ons stimuleren om dit dankbare werk voort te zetten.

Er zijn matrassen uitgedeeld aan families met gehandicapte thuis wonende kinderen.

Ca. 40 rolstoelen zijn uitgedeeld aan het ziekenhuis in Tirana, waarmee ons contact persoon Gjon Dervishi, de landelijke pers heeft gehaald.

Ondersteuning vanuit de regering en de plaatselijke overheid, door bezoeken van hooggeplaatste regeringsambtenaren aan het tehuis in Tepelenë. Hiervoor zijn ook televisie opnamen gemaakt, die als propaganda voor buitenlandse investeerders wordt gebruikt.

Het ter beschikking stellen van een nieuwe opvang in de plaats Gjirokastër.

Uitdelen van de goederen en voedselpakketten aan de plaatselijke bevolking van Tepelenë, Dukaj, Kalivaç en Lekdush en Memiliaj. Er zijn tot op heden 11 scholen voorzien van nieuw schoolmeubilair, o.a. verkregen door schenking van scholen uit Vriezenveen en omstreken.

Ook is door samenwerking met de stichting” Karibu” van Hoge Hexel veel nieuwe kleding en incontinentie materiaal verkregen. Omdat de Stichting Karibu stopt met fysieke hulpverlening, zijn vele containers en pallets met goederen aan de werkgroep Albanië geschonken. Ook is een oplegger van de Autospuiterij Dasselaar gratis geschonken voor een goederentransport, om zo de kosten te drukken.

Door bovenstaande schenkingen, zijn dit jaar, 2009, al drie transporten mogelijk geworden en ziet het er naar uit dat een vierde in november weg kan.

 Fondsen werving:

 Tot de reguliere fondswerving behoren de volgende activiteiten:

Giften particulieren

Sponsoring door bedrijven zoals: een vrachtwagen gratis gebruiken excl. brandstof, van een plaatselijke ondernemer Wessels , kantine stoelen en tafels van een autobedrijf , saus en verf van groothandel Eikelenkamp , beschikbaar stellen van opslagruimte zowel in de Weitemanslanden aan de Vosmaatweg door een Installatiebedrijf Abbink onderhuurder van melkveehouder Brink, als op het bedrijven park Weitzelpoort in een nieuw verzamelunit door de firma Dasselaar Schilders. Gratis transport door de firma Kobus plastics. Keuken blok door de Firma Neurink. Zakken en dozen door de Super de Boer. Bakruimte voor de oliebollen door Expert Berkhof in Vroomshoop

Flyer uitdelen op 6 basisscholen in Vriezenveen voor alle gezinnen.

Dia avonden op verenigingen

Rommelmarkten in Vriezenveen, Den Ham, Daarle en Tubbergen

Oliebollen bakken en verkopen in Vroomshoop en Vriezenveen.

Kerststukjes maken voor diverse kerstmarkten in Vriezenveen.

Vaste bijdrage door de plaatselijke kerken

Redactionele artikelen in de Veenstreek, koerier. Typisch Twenterand en kerkbode

Collecten: eens per 2 jaar een zondagcollecte.

 Toezicht:

 De werkgroep hecht grote waarde aan toezicht op de verstrekte hulp in het land zelf. Hiervoor wordt meerdere keren per jaar, door enkele vrijwilligers hun vakantie uren opgegeven om mee te gaan. Ter plaatse worden dan diverse projecten bezocht, die door onze contact persoon Gjon Dervishi, voorzien zijn van hulpgoederen. Er worden diverse foto’s gemaakt, die kunnen dienen als bewijs voor de gevers en sponsors. Door deze controle houdt ook Gjon bij waar het allemaal heen gaat.

Door de goede contacten met de overheid is het mogelijk om veel goederen vrij te verdelen, zonder bemoeilijking van hun kant.

 Bestemming gelden:

 Door de vele hulpgoederen, wordt een groot deel van de gelden gebruikt voor transport. De laatste jaren wordt gebruikt gemaakt van expeditie bedrijven uit Vlőr. een havenplaats in Albanie. Doordat onze hulpgoederen als retourvracht dient, worden de kosten gedrukt. Dit scheelt per transport ca. 900 euro. Met nederlands vervoer kost het geheel ca. 3400 euro

Daarnaast worden aankopen gedaan, die het mogelijk maken efficiënt hulp te verlenen, zoals: schoolspullen van Heutink tegen scherpe prijs.

Zeep, ondergoed  en handdoeken voor pakketten die uitgedeeld worden in de gevangenis van Tepelenë.

Baby spullen voor een jonge alleenstaande moeders

Incontinentiemateriaal en doorligdekens

Het maken van een flyer om de bekendheid te vergroten.

Bezoek vrijwilligers minimaal 2x per jaar

Aankoop kunststof laminaat voor een woonhuis in Tepelenë, omdat de Boktor alles aanvreet.

 

 Noodzaak aanvraag Rabobank Coöperatiefonds

 De opslag van alle goederen vonden tot dusver plaats in een wagenloods in de Weitemanslanden. Adres Vosmaatweg. Deze opslag ruimte wordt gedeeld met de melkveehouder Brink en een medewerker van de Abbink Groep Installatiebedrijf.

De eigen ruimte is steeds afhankelijk van de ruimte die de huurder en de eigenaar nodig heeft, waardoor eigen opslag op de ons aangewezen ruimte soms niet eens mogelijk is.

Daarnaast wordt schade geleden aan kleding, dekens en bedden door schimmel en muizen.

De kosten voor muizengif bedragen 40-80 euro per jaar; een extra kostenpost.

Eveneens werd onduidelijk wie een sleutel van dit gebouw in beheer heeft, omdat ook mooie rommelmarkt spullen en schoolspullen stilaan verdwenen waren, waar niemand iets van af wist.

E.E.A heeft geleid tot een discussie binnen de werkgroep over de soort goederen waarmee we verder willen gaan. Wij als werkgroep hebben eensluidend besloten, dat niets van wat we doen achterwege kan blijven.

De harde spullen zoals schoolmeubels, rolstoelen, rollators, ziekenhuisbedden en ledikanten blijven hier in opslag.

  Na enig beraad hebben wij voor een periode van vijf jaar gratis een ruimte ter beschikking gekregen van de Firma Dasselaar, schildersbedrijf in Vriezenveen aan de Bedrijfsweg 68.

Een bedrijfsverzamelgebouw, dat door de firma op de begane grond gebruikt wordt voor eigen behoefte, maar waarvan de bovenverdieping (nog)niet in gebruik is.

De opzet is om vanuit hier de verzameling van kleding, dekens, matrassen en incontinentie voort te zetten. Evenals de sortering van kleding en goede rommelmarkt spullen.

Om dit geheel uit te kunnen voeren hebben wij de behoefte aan sorteertafels cq wandrekken en een takel om de spullen van en naar boven te brengen.

Omdat de inkomsten en de toegenomen transporten niet toelaten om zelf in deze materialen te voorzien, wordt door middel van deze aanvraag getracht een tegemoetkoming te verkrijgen, waardoor de huidige gelden voor hun bestemming blijvend kunnen worden gebruikt.

Kosten overzicht

 opzetten van metalen wandstellingen van losse delen, die demontabel zijn, omdat de ruimte waarschijnlijk voor een periode van vijf jaar beschikbaar is.

 •  Indien demontabel, wordt hergebruik bevorderd, waardoor een hogere aanschaf gerechtvaardigd wordt.
 • nodig: wandstelling hoog180 cm, breed95 cmen diep 45-55 cm.
  • met 5 verhangbare legplanken. Aantal 40 stuks
 1. lier met metalen steun om de goederen van en naar boven te brengen.
    1. Vermogen minimaal 500 kilowatt/750 kilohefvermogen
    2. metalen steun voor de lier
    3. takelplateau

     

     

    Materiaal:                                aantal:           prijs per stuk:          kosten in euro:

    Wandsteling demontabel met legplanken

    40 stuks

    € 35 per stuk

    € 1400

    Metalen steun voor lier

    1 stuks

    € 350

    € 350

    Lier met takelplateau

    500 kilowatt/750 kilo

    1 stuks

    € 275

    € 275

     

     

     

     

    totaal

     

     

    € 2025

     

                                                         

     Terug naar Rabo Projectenfonds  ---->