HULP DIE AANKOMT
Stichting Werkgroep Albanië Vriezenveen » Rabo Projectenfonds Noord Twente 2011

 

 

 Terug naar RABO Projectenfonds --->                

 

 

WERKGROEP ALBANIË  

                                        Van stichting Hulp Vervolgde Christenen

                                                            15 maart 2011

 

 Wie zijn wij:

Werkgroep Albanië al 19 jaar actief in het zuidelijke deel van Albanië. Zij bestaat volledig uit vrijwilligers die d.m.v. activiteiten, geld inzamelen om goederen transporten naar Albanië te realiseren. Ook komt een collecte van de kerk ten goede aan de werkgroep. Daarnaast mag de werkgroep zich verheugen in een groot aantal giften.

Jaarlijks staat de werkgroep op enkele rommelmarkten in Vriezenveen en Den Ham. Worden op oudejaarsdag oliebollen en appelflappen verkocht en er worden kerststukjes gemaakt die in de Peddemors boerderij verkocht worden. Een supermarkt uit Borculo stelt incourante goederen, voor verkoop buiten bij de winkel, beschikbaar. De opbrengst gaat naar de werkgroep.

De goederen, waaronder kleding, gebruikt en nieuw, matrassen, ledikanten, rolstoelen, schoolspullen, zoals schrijfgerei, schriften en schoolmeubilair, incontinentiemateriaal, dekens en ziekenhuisbedden, worden door vele inwoners, in en buiten Vriezenveen afgegeven bij de inzameladressen en verzameld in een loods in Vriezenveen.

Alle spullen worden gesorteerd en door een kleine groep mensen verpakt in dozen en zakken.

Meerdere keren per jaar kan hierdoor, tegen betaling van de vrachtkosten, een volle vrachtwagen vertrekken. Hierbij worden de laatste jaren vrachtwagens uit Albanië zelf ingezet, die een vracht naar Duitsland of Nederland brengen en zo een retourvracht naar Albanië hebben.

 Deze goederen komen ten goede aan mensen in, en in de omgeving van Tepelenë, een plaats onderin Albanië. Tevens wordt contact onderhouden met diverse andere stichtingen die veelal in het Noorden van Albanië werkzaam zijn, zoals Stichting KOEH en Lydia Foundation.

 Er is in Albanië een contact persoon die ter plaatse, in overleg, de verdeling regelt.

Zijn naam is Gjon Dervishi. Hij beheert tevens een dagopvang tehuis voor gehandicapten, voor ca. 20 personen, die mede door hulp uit Nederland draaiende wordt gehouden. De naam van het tehuis is: “DORA E NGROTHE” , wat betekend: ‘de beschermende hand’.

 Er worden, met geld van de werkgroep, ter plaatse voedselpakketten gekocht in samenwerking met de plaatselijke overheid en uitgedeeld. Meerdere scholen in de omgeving van Tepelenë, nml. Dukaj, Kalivaç en Memaliaj en Kelcyrë kregen in de afgelopen jaren schoolmeubilair en schrijfwaren, en werden de schoolborden met bordenzwart overgeschilderd.

Ook is er een kleding winkeltje opgezet met behulp van de werkgroep. Dit is officieel via een notaris geregeld, waarbij de opbrengst geheel naar het tehuis voor de dagopvang van de gehandicapten gaat. Hier wordt dan weer voedsel van gekocht en voor een deel de begeleidsters en schoonmaaksters van betaald.

Aardig om te vermelden is het inzetten van een plaatselijke loodgieter in Tepelenë voor het maken van uitloopgootbakken voor de Westerkerk in Vriezenveen.

Daarnaast gaan ook een of twee keer per jaar enkele vrijwilligers naar Albanië toe, om erop toe te zien, dat alles op de plaats van bestemming komt. Hierbij worden ook adressen bezocht met specifieke problemen. Zoals gehandicapte kinderen en zieken. Er wordt een tehuis voor weeskinderen, een bejaardentehuis en een ziekenhuis bezocht. In het weeshuis wonen kinderen die vlak na de geboorte verlaten zijn door de moeder. Er zijn hier ook contacten gelegd met een werkgroep uit Zutphen die het weeshuis beheren. Dit weeshuis wordt volledig gesponsord door Nederlandse en Engelse sponsors. Deze opvang heet “The Hiding Place”

Er is vooral vraag naar de volgende goederen:

  • Kinderkleding leeftijd 2 tot 12 jaar
  • Matrassen en bedden 1 persoons
  • Dekbedden en dekens
  • Dameskleding en herenkleding casual en pakken
  • Incontinentiemateriaal en luiers
  • Lesmateriaal voor scholen zoals: posters voor biologie, chemie en aardrijkskunde, schrijfwaren en schriften.
  • Rolstoelen en rollators

  

Kwaliteit:

 Werkgroep Albanië werkt onder de vlag van de Stichting Hulp Vervolgde Christenen in Hoogblokland. www.stichtinghvc.nl. Op deze manier krijgt de werkgroep officiële papieren voor transporten, waardoor toegang tot het land eenvoudiger wordt. Tevens zijn hierdoor giften aftrekbaar omdat de Stichting HVC aangemerkt is als ANBI-instelling.

 

Resultaten:

 Zoals ook in het bovenstaande al omschreven, zijn de afgelopen jaren gunstige resultaten geboekt, die ons stimuleren om dit dankbare werk voort te zetten.

Er zijn matrassen en ziekenhuisbedden uitgedeeld aan families met gehandicapte thuis- wonende kinderen.

Ca. 40 rolstoelen zijn uitgedeeld aan het ziekenhuis in Tirana, waarmee ons contact persoon Gjon Dervishi, de landelijke pers heeft gehaald.

Ondersteuning vanuit de regering en de plaatselijke overheid, door bezoeken van hooggeplaatste regeringsambtenaren aan het tehuis in Tepelenë. Hiervoor zijn ook televisie opnamen gemaakt, die als propaganda voor buitenlandse investeerders wordt gebruikt.

Uitdelen van de goederen en voedselpakketten aan de plaatselijke bevolking van Tepelenë, Dukaj, Kalivaç en Lekdush en Memiliaj. Er zijn tot op heden 18 scholen voorzien van (gebruikt) schoolmeubilair, o.a. verkregen door schenking van scholen uit Vriezenveen en omstreken.

Een zadengroothandel uit Heerenveen steunt ons door eens per jaar een pallet vol zaden te schenken, bestemd voor arme gezinnen, om zelfredzaamheid te bevorderen.

Ook is een oplegger van de Autospuiterij Dasselaar gratis geschonken voor een goederentransport, om zo de kosten te drukken.

Voor de opslag van goederen wordt sinds 2009 gebruik gemaakt van een opslagruimte op het industrieterrein van de Firma Dasselaar. Hiervan wordt de gehele bovenverdieping gebruikt. Daarnaast heeft de werkgroep de beschikking over enkele zeecontainers, die door de stichting ‘karibu’ uit Hoge Hexel geschonken zijn.

Door bovenstaande schenkingen, zijn de afgelopen jaren al vele transporten mogelijk geworden. Minimaal 2 paar jaar is het streven. Uiteraard is dit afhankelijk van het aanbod van goederen.

 

 Fondsen werving:

 Tot de reguliere fondswerving behoren de volgende activiteiten:

Giften particulieren

Sponsoring door bedrijven zoals: een vrachtwagen gratis gebruiken excl. brandstof, van een plaatselijke ondernemer Wessels, kantine stoelen en tafels van een autobedrijf, saus en verf van groothandel Eikelenkamp, beschikbaar stellen van opslagruimte zowel in de Weitemanslanden aan de Vosmaatweg door een Installatiebedrijf Abbink onderhuurder van melkveehouder Brink, als op het bedrijven park Weitzelpoort in een nieuw verzamelunit door de firma Dasselaar Schilders. Gratis transport door de firma Kobus plastics. Keuken blok door de Firma Neurink. Zakken en dozen door de Super de Boer. Bakruimte voor de oliebollen door Expert Berkhof in Vroomshoop

Flyer uitdelen op 6 basisscholen in Vriezenveen voor alle gezinnen.

Dia avonden op verenigingen

Rommelmarkten in Vriezenveen, Den Ham, Daarle en Tubbergen

Oliebollen bakken en verkopen in Vroomshoop en Vriezenveen.

Kerststukjes maken voor diverse kerstmarkten in Vriezenveen.

Vaste bijdrage door de plaatselijke kerken

Redactionele artikelen in de Veenstreek, Koerier, Tubantia, Website Twenterand, Twenterand Courant, website PKN, Website Ontmoetingskerk en kerkbode PKN

Collecten: eens per 2 jaar een zondagcollecte.

 

Toezicht:

 

De werkgroep hecht grote waarde aan toezicht op de verstrekte hulp in het land zelf. Hiervoor wordt meerdere keren per jaar, door enkele vrijwilligers hun vakantie uren opgegeven om mee te gaan. Ter plaatse worden dan diverse projecten bezocht, die door onze contact persoon Gjon Dervishi, voorzien zijn van hulpgoederen. Er worden diverse foto’s gemaakt, die kunnen dienen als bewijs voor de gevers en sponsors. Door deze controle houdt ook Gjon bij waar het allemaal heen gaat.

Door de goede contacten met de overheid is het mogelijk om veel goederen vrij te verdelen, zonder bemoeilijking van hun kant.

 

 Bestemming gelden:

 Door de vele hulpgoederen, wordt een groot deel van de gelden gebruikt voor transport. De laatste jaren wordt gebruikt gemaakt van expeditie bedrijven uit Vlőre, een havenplaats in Albanië. Doordat onze hulpgoederen als retourvracht dient, worden de kosten gedrukt. Dit scheelt per transport ca. 900 euro, in vergelijking met nederlands vervoer

Daarnaast worden aankopen gedaan, die het mogelijk maken efficiënt hulp te verlenen, zoals: schoolspullen van Heutink tegen scherpe prijs.

Voedselpakketten en financiële ondersteuning van arme gezinnen, zoals aankoop van geiten of een naaimachine. Ondersteuning van een jongerenkamp voor arme gezinnen door de aankoop van meubilair uit een kampeerboerderij.

Zeep, ondergoed en handdoeken voor pakketten die uitgedeeld worden in de gevangenis van Tepelenë.

Baby spullen voor jonge alleenstaande moeders

Incontinentiemateriaal en doorligdekens

Het maken van een flyer om de bekendheid te vergroten.

Spandoek en infobord bij bv. de rommelmarkten

Voorlichtingsavond en het drukken van een flyer

Aankoopkosten rolstoelen

Bezoek vrijwilligers minimaal 2x per jaar

Aankoop kunststof laminaat voor een woonhuis in Tepelenë, omdat de Boktor alles aanvreet.

Financiële bijdrage in de verbouwing van de keuken van het opvangtehuis, en goede sanitaire voorziening.

 

                Noodzaak aanvraag Rabobank Coöperatiefonds

 

 Doordat de werkgroep hulpgoederen propageert, wordt er zeker eens per week een beroep gedaan, om goederen bij de gevers op te halen. Dit gebied strekt zich uit van Groningen, Texel tot aan Eindhoven. Veelal wordt een beroep gedaan op een Sprinter bus van de Fa. Dasselaar Autospuitbedrijf. Doordat deze firma een toename heeft in werkopdrachten, is deze bus niet meer voor de werkgroep beschikbaar. Tot nu toe is dit opgelost door iemand die een huifaanhanger beschikbaar stelde. Echter door de frequentie van het ophalen van goederen, is ook hier een spanningsveld ontstaan. Het is daarom regelmatig niet mogelijk om over een bus of aanhanger te beschikken. In oktober vorig jaar heeft een transport plaats gevonden met een geleende aanhanger, waarbij enige schade werd opgelopen. Ook dit zet weer vraagtekens bij ‘het lenen van’ iemands spullen.

Wij, als werkgroep, willen graag, door de toenemende transportkosten, ook bij elk bezoek door vrijwilligers, een volle aanhanger of bus met goederen mee nemen. Omdat wij minimaal twee keer gaan, is het mogelijk de grote transporten te beperken. Hierdoor worden de kosten gedrukt, wat ons in staat stelt om de giften voor onze doelstelling te gebruiken.

 Om te voorzien in de aanschaf van een eigen aanhanger doen wij een beroep op het Rabobank Projectenfonds Noord Twente.

 Omdat de inkomsten en de transporten niet toelaten om zelf in deze te voorzien, wordt door middel van deze aanvraag een bedrag voor de aanschaf gevraagd, waardoor de huidige gelden voor hun bestemming blijvend kunnen worden gebruikt.

 

 Kosten overzicht

 Aanhanger met opbouw huif:

  • Anssems BSX 2000 tandemasser 301 x150 cm met huif

           210 cmhoog grijs van kleur                            € 2470.00

  • Anssems BSX 2000 tandemasser 301 x150 cm met huif

           150 cmhoog grijs van kleur                            € 2300.00

  • Prijzen zijn excl. BTW en aanvraag kenteken

 

 Bijlagen;

 

Jaarverslag 2010

Vermelding website

 

Namens Werkgroep Albanië

 

C. Dasselaar, Voorzitter

H. de Lange, Secretaris

 

 Terug naar RABO Projectenfonds --->