HULP DIE AANKOMT

 

Werkgroep Albanië over 2011

 

Na een roerig begin van 2011, met de overstroming in Noord-Albanië, zijn er vier volle transporten met een oplegger naar Albanië gegaan. De eerste wagen is met heel veel matrassen en dekens doorgegaan naar Shkodre in het overstromingsgebied. We kijken met dankbaarheid terug op de gezegende inspanning voor dit project.

In de reguliere gang van zaken moeten we natuurlijk niet vergeten het gehandicapten opvang- tehuis ‘Dora E Ngrothe “ te noemen, omdat het in stand houden van dit tehuis een vast onderdeel vormt van onze uitgaven.

Naast de vele transporten met oplegger, zijn we ook nog twee keer met een busje gegaan. Eind oktober nog met een speciale vracht winterkleding, die dankbaar werd ontvangen.

Begin 2011 zijn we met de voedselpakketten aktie gestart. Door de vele giften hiervoor, konden we meer dan 150 pakketten uitdelen in de arme bergdorpen in de omgeving van Tepelenë. Zoals u hebt kunnen lezen in een vorige publicatie, en op onze website, zijn we eind 2011 gestart met het project in Dürres. Daar willen wij graag het tehuis voorzien van een keuken en meubilair. Door de opbrengst van de oliebollen aktie, die volledig hiervoor bestemd is, en de opbrengst van de kerstmarkt, hebben we al ruim de helft van de onkosten binnen.

We hopen door de vele giften, die ons zijn geschonken, zowel door particuliere als zakelijke gevers, het volledige bedrag te kunnen besteden die hiervoor open staat.

Wij willen iedereen, die op welke wijze dan ook, door giften, goederen en fysiek ons werk hebben gesteund, hartelijk bedanken. Zonder uw hulp hadden wij niet kunnen doen wat er nu is gedaan. Wij hopen ook op uw steun in het nieuwe jaar.

Volgens de planning hopen wij in februari te vertrekken met een bus, met o.a. een lading zaaigoed, meel, en kleding.

 

werkgroepalbanie@gmail.com

www.werkgroepalbanie.jouwweb.nl

 

Namens alle vrijwilligers van de werkgroep

Een gezegend 2012

 

BASISSCHOLEN VCOT VRIEZENVEEN STARTEN  ALBANIĒ PROJECT

 

Via de nieuwsbrief van de  c.b.s.shalom is bekend gemaakt dat de school een project gaat starten met als onderwerp Albaniē.

Hiervoor is een powerpoint over de aktiviteiten van de werkgroep beschikbaar gesteld aan de school.

Elke week kunnen de kinderen zendingsgeld meenemen naar school. Het geld gaat de komende periode naar de Werkgroep Albaniē.

de volgende scholen nemen deel aan dit project

-De Bron
- Rehoboth
- De Pölle
- Eltheto
- Shalom 

 

 

OLIEBOLLEN VERKOOP WERKGROEP ALBANIE

 

Op 31 december heeft de Werkgroep Albanië Vriezenveen weer haar traditionele verkoop gehouden van de ambachtelijke oliebollen en appelflappen. Deze verkoop heeft al jaren plaats naast Expert Berkhof in Vroomshoop.

Dit jaar heeft de opbrengst een heel speciale bestemming. Alles wat met de verkoop verdient wordt, is bestemd voor een ouderenopvang tehuis in Noorwest-Albanië. Het tehuis wordt daar gebouwd door een Stichting uit Duitsland. Na de bouw wordt er echter niets gedaan aan de inrichting, het sanitair en de keuken. Zonder deze inrichting is het gebouw niet voor haar doel geschikt. De werkgroep heeft zich ten doel gesteld hiervoor te willen zorgen. Dit gebeurt dmv geld voor de aanschaf van het sanitair en de keuken, inclusief pannen en potten, en het inzamelen van tafels en stoelen voor de dag besteding ruimtes. Dit tehuis is opgezet voor vrouwen en kinderen uit 'The Swamp', een illigale wijk in Dürres. Vrouwen die het aangaan zijn vaak vereenzaamde illigale inwoners   en/of mishandeld door familie. Zij leven afgezonderd omdat ze illigaal in deze wijk wonen en hebben geen sociale contacten en ook geen recht op onderwijs. Zij kunnen in het tehuis onderwijs met hun kinderen volgen, of anderzins een nuttige dagbesteding volgen.Er is ruimte voor ca. 60 personen per dag. Tevens is een deel van het tehuis als 'shelter' ingericht. Een soort ' blijf van mijn lijf' kamers voor tijdelijke opvang. Het tehuis wordt begin mei opgeleverd.

 Ga naar de foto's--->

Ga naar de bedankbrief van de stichting-->

 

 

HALF SEPTEMBER NIEUW TRANSPORT

 

Rond 15 september zal een vrachtwagen uit Albanië komen en zal de vracht, die nu ligt opgeslagen, geladen worden voor transport. Meer dan 150 schoolsetjes tafels en stoelen zullen naar diverse scholen in de regio Tepelenë worden verdeeld. Ook een school in Këlçyrë zal een deel van deze partij krijgen. Daarnaast zijn de afgelopen maanden veel matrassen ingezameld. Ca. 300 dozen en 400 zakken met kleding, enkele scootmobielen en tafels zullen hun weg vinden naar hun bestemming.

 

Een week later hoopt Kees Dasselaar met zijn auto richting Tirana te vertrekken. Hier wordt een expositie gehouden van spullen, waaronder diverse grote puzzels met lijst door Taulant, en borduurwerk door Erisa, die gemaakt zijn in het tehuis 'Dora E Ngrothe'.

 Op deze expositie zal ook de Nederlandse ambassadeur, de premier van Albanië, en andere hooggeplaatsten, aanwezig zijn. De ambassadeur en enkele regeringsleiders zullen een toespraak houden, om aan te geven waartoe gehandicapten in staat zijn. Een mooie opsteker dus voor het werk van Gjon en zijn tehuis.

 

GA NAAR DE FOTO'S --->

 

De expositie is gepland op 29 september in het Cultureel Centrum van Tirana

 

 

 

VOOR DE VIERDE KEER EEN VRACHT NAAR ALBANIË 

Kees Dasselaar en Ab Bakker zijn op 25 oktober opnieuw vertrokken naar Albanië. Deze mogelijkheid deed zich voor vanwege een grote partij winterkleding die op de valreep beschikbaar kwam. En wanneer het nog winter moet worden, is dit dus de beste tijd om te gaan. Een Mercedes Sprinter werd met de partij dozen en zakken volgeladen en de reis kon beginnen. Echter het grote dilemma was de staking van de Griekse vervoersmaatschappijen, waaronder de ferry's van en naar Italië en Griekenland. Na het inwinnen van de laatste info werd toch aan de reis begonnen. Deze verliep voorspoedig, al was het op de ferry's razend druk, na een week staking. Een grote partij stoelen en een stelling van het vorige transport werd naar Kavajë gebracht, voor een tehuis aldaar (zie foto's)

GA NAAR DE FOTO'S VAN DE REIS--->

 

 

HUMANITAIRE HULP BEMOEILIJKT

september 2011

Op dit moment is het erg moeilijk om een invoer vergunning te krijgen voor humanitaire hulp voor Albanië. We hebben voor de maand september een volle vracht aan goederen, en waren van plan om dan te gaan. De regering is niet welwillend om een vergunning af te geven. Dit houdt niet in dat over een maand deze situatie weer kan veranderen. We hebben door deze weigering van de Albanese regering weinig vertrouwen dat in het voorjaar van 2012 onze geplande vracht ook weg kan. Hierdoor zijn wij genoodzaakt een stop te zetten op in levering van goederen.

Zakken met (goede)kleding kunnen wij in deze vracht waarschijnlijk nog wel kwijt. Omdat er veel schoolmeubels bij zitten, kan een zak met kleren als opvulling er tussen.

EERST BELLEN GRAAG---->

 

 

 

Jeugd vereniging wast auto's op 3 september 

De JV (psalm 119:9) wil u erop attenderen dat wij 3 september as een actiedag organiseren.
De opbrengsten van deze dag gaan

 gedeeltelijk naar de JV zelf en het andere gedeelte is ter ondersteuning van de werkgroep Albanië.
U kunt uw auto, vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur, laten wassen voor een vrije gift. Daarnaast kunt u tijdens het wachten tot uw auto klaar is nog een kopje koffie of thee nuttigen met wat lekkers.
Dit alles vind de gehele dag plaats bij het Stjaavelin, krijgerstraat 57.
Dit grootse spektakel mag u natuurlijk niet missen, dus kom ook even een kijkje nemen deze dag! En wij wassen met alle plezier uw auto!

bekijk de foto's ----->

 

 

RABO NOORD TWENTE PROJECTENFONDS 2011

In maart 2011 heeft de Werkgroep Albanië een aanvraag ingediend naar aanleiding van het ontbreken van de mogelijkheid om met eigen vervoersmiddelen goederen in de omstreken op te halen. Hier werd vooral gebruik gemaakt van geleend materiaal. Daardoor kwam het regelmatig voor, dat wij de goederen niet konden ophalen, omdat er geen aanhanger of bus beschikbaar was. Ook voor een reis naar Albanië moesten wij gebruik maken van een geleende aanhanger. De Rabobank Noord Twente heeft de Werkgroep Albanië een cheque geschonken van  € 2000 . Hiermee is de mogelijkheid gegeven om een eigen huifaanhanger , tandemasser aan te schaffen.

GA NAAR FOTO --->

 

Op 13 mei vertrekt een tweede transport

Op 13 mei arriveerde de vrachtwagen vanuit Albanië. De avond ervoor was al een deel van opslag, boven uit de loods, naar beneden gebracht. Met 10 vrijwilligers zijn de containers met schoolmeubelen overgepakt in de oplegger. Daartussen werden vele zakken met kleding gestopt. Met diverse rollators, rolstoelen, matrassen en vele dozen vol kleding en dekens werd de oplegger gevuld. Echter ivm een computerstoring bij de douane in Oldenzaal, duurde het nog tot 21.00 voor er papieren werden verstrekt. Er werd door de douane ook nog een steekproef gelast, waarvoor de oplegger weer open moest. Na deze controle kon de truck vertrekken. De oplegger werd in de haven van Venetië echter afgekoppeld, waardoor de lading pas na een week in Albanië aankwam.

 

Evangelist Jasper Otte bezoekt Vriezenveen

 

Op donderdag 14 april heeft de werkgroep Albanië een informatieavond gehouden in Stjaävelin.

Op deze avond heeft Evangelist Jasper Otte een presentatie gegeven over zijn zendingsopdracht in Albanië.  Hij is werkzaam in de provincie en de plaats Tepelenë. Hij is voordien 10 jaar in Delvini werkzaam geweest, ook een plaats in zuid-Albanië, en met een onderbreking van enkele jaren weer terug in Albanië. Hij is uitgezonden door de gemeente van Kapelle. Op dit moment is hij voor een verlof van 3 maanden in Nederland. Op deze avond heeft hij uitgelegd wat het inhoud om zending te bedrijven in een land als Albanië, en wat daar de problemen zijn. Door de nauwe contacten die met Kees Dasselaar worden onderhouden, is Jasper Otte uitgenodigd om in Vriezenveen te komen spreken. Jasper Otte heeft een groot aandeel in de samenwerking met Gjon Dervishi, het contact van de Werkgroep in Albanië.

Aansluitend heeft de Werkgroep Albanië een diapresentatie over haar werk in Albanië gehouden.

De avond begon om 19.30 uur met een kop koffie.

 

op 5 april vertrekt een transport

Op 5 april vertrokken Kees Dasselaar, Jan Wessels en Ab Bakker naar Albanie. Jan Wessels verzorgd een transport van ca 100 m3. Hierin zaten vele matrassen en dekens voor de overstroomde gebieden rond Shkodra in het noorden van Albanie. Vanuit Texel gingen 50 stapelbedden mee voor een zomerkamp in en rond Borsh. Een deel van de vracht is bestemd voor de opzet van een opvangtehuis voor kinderen en bejaarden in Pinet bij Tirana. Deze goederen zijn afkomstig van Texel. Op 13 april zijn ze veilig en wel terug gekomen in Vriezenveen.

 

Reis februari 2011

 Op zaterdag 29 januari zijn Kees Dasselaar en zijn zoon Dinand met de Vivaro bus vertrokken naar Albanie. Ruim 150 dozen gaan mee, waaronder dekens en dekbedden . 30 dozen met  incontinentiemateriaal en kinderkleding . 10 dozen met groentenzaden en vele dozen gebruikte kleding . Op 5 februari zijn ze behouden teruggekeerd. Er zijn vele gesprekken gevoerd over de verbouw van de keuken van het tehuis 'Dora E Ngrothe' , en over het a.s. bezoek van Jasper Otte. Ook is de kwestie aangaande de geiten voor het gezin in Dukaj aan de orde geweest.