HULP DIE AANKOMT

 

Het gaat dan vooral om gezinnen die afhankelijk zijn van de opbrengst van hun eigen geit(en) of koe(ien). Zij profiteren niet mee met de economische groei.....

Ter illustratie: een brood kost in Albanië evenveel als hier, terwijl het maandinkomen vaak minder is dan € 150. Waarbij ouderen en invaliden in de bergdorpjes van de overheid maar ca € 50 per maand krijgen. De situatie verslechterd voor deze groep nog eens extra door het vertrek van jonge mensen naar het buitenland, omdat Albanië hen niets te bieden heeft. Zouden deze jonge mensen blijven, dan konden ze mee helpen met de opbouw van het land, maar dat zien ze niet zitten. Mede daarom hebben wij een aktie opgezet, om in maart voedselpakketten te kunnen kopen, omdat in februari en maart de armoede het ergst is. We kopen in Albanië, bij de plaatselijke groothandel de boodschappen. Op deze manier hebben wij geen transportkosten. 

 

  Het volledige bedrag wordt zo aan de pakketten besteedt. 

 

 Wij gaan in maart starten met het uitdelen van de ‘voedselpakketten’, die wij op grote schaal willen inzetten. De samenstelling van 1 pakket is ca € 15 euro. Wanneer u hiervoor een gift wilt overmaken, willen wij U vragen een bijdrage te storten op giro 9068574 tnv Werkgroep Albanië met vermelding van ‘voedselpakket’.

 

 De opbrengst van deze giften worden speciaal voor de pakketten gebruikt. 

  

  

   terug naar 2010