HULP DIE AANKOMT
Stichting Werkgroep Albanië Vriezenveen » werkgroep kijkt dankbaar terug

 

Drie transporten zijn tegen betaling door Albanezen gedaan en één door de Firma J.Wessels, waarbij op de terugreis ook enkele verstekelingen mee kwamen. Ook a.s. week vertrekt weer een bus met spullen naar Albanië. Het is de bedoeling om daar voedselpakketten te kopen voor een groot aantal arme gezinnen....... 

 

 Twee extra transporten werden mede mogelijk gemaakt door samenwerking met de stichting “karibu” te Hoge Hexel. Deze stichting is gestopt met de fysieke hulpverlening, waardoor vele pallets met hulpgoederen, waaronder veel nieuwe kleding, rolstoelen en incontinentie materiaal, ter beschikking kwamen. 

 

Deze ca. 40 rolstoelen werden uitgedeeld aan gehandicapten, die door de minutieramp in 2008 gewond zijn geraakt, in Tirana, waarmee ons contactpersoon Gjon Dervishi de landelijke Tv heeft gehaald. Hierdoor kwamen ook hooggeplaatste regeringsambtenaren kijken in Tepelenë bij het tehuis voor gehandicapten. Deze publiciteit levert voor het tehuis weer geld op van de overheid, omdat dit goed is voor het buitenlandse aanzien.

  

De werkgroep heeft een pamflet op A4 samengesteld, mede mogelijk gemaakt door Drukkerij Loohuis, die uitgedeeld is op 6 basisscholen in Vriezenveen en in Tubbergen, om de bekendheid te vergroten. Ook hebben wij enkele redactionele artikelen in de plaatselijke kranten gezet. Dit alles heeft tot een grote respons geleid van goederen en giften. Hierdoor was het ook mogelijk de transporten te betalen. Om de financiële druk van de transporten te verlagen, heeft de diaconie een deel van de opbrengst van het appels plukken aan de werkgroep geschonken. 

 

Voor de opslag van kleding en matrassen, is een andere ruimte betrokken op het industrieterrein. Om de ruimte aan te kleden met stellingen, is een aanvraag ingediend bij het RABO Coöperatiefonds. Deze aanvraag heeft geleid tot een uitkering van € 750 euro.  

 

Via een supermarkt zijn zegels gespaard voor de aanschaf van Tefal pannen. Dit heeft tot nu toe 44 bakpannen opgeleverd met een waarde van € 1100 euro. Deze pannen komen met het volgende bezoek van enkele vrijwilligers bij diverse gezinnen, het gehandicapten tehuis in Tepelenë en een kindertehuis in Gjirokastër terecht.

Bij dezelfde supermarkt worden, met een pijp in de hal, flessenbonnen ingezameld, met goede resultaten. Ook werden goederen verkocht die door de supermarkt ter beschikking gesteld waren.  

 Ook de verkoop van oliebollen en de opbrengst van de rommelmarkten zijn voorspoedig geweest. Al is het door de recessie toch merkbaar dat de ‘mooie’ spullen minder worden.

In Tepelenë woont sinds vorig jaar de Familie Otte. Hij is zendeling vanuit Nederland voor de Ger. Gemeenten. Door hem is het mogelijk om contacten te leggen, omdat hij de taal goed spreekt.  Hij weet daardoor ook van de plaatselijke armoede. 

 

  Bij de twee bezoeken door de vrijwilligers, zijn veel arme gezinnen bezocht. Het blijkt dat door het aantrekken van de economie, de rijken rijker worden en de armen armer. We hebben bij de plaatselijke ondernemers voedselpakketten samengesteld en uitgedeeld. 

  

We mogen al met al terugzien op een gezegend jaar 2009. We hebben met Gods hulp en goede gezondheid veel mogen betekenen voor onze naaste. Wij willen daarom iedereen, die in welke vorm dan ook hieraan heeft bijgedragen, onze hartelijke dank toezeggen. Zonder uw hulp hadden wij dit alles niet kunnen doen. Ook voor het komende jaar vragen wij uw steun en Gods zegen.............terug naar 2010